Dokážete vyřešit matematickou úlohu, která byla v roce 1869 v přijímačkách na vysokou školu? | TOP 2022

Pro 25, 2022