Placatozemci přišli s dalším argumentem, proč naše planeta nemůže být elipsoid

Pro 23, 2022